Opzeggen
Wanneer bij u iets in de thuissituatie verandert waardoor u één, enkele of alle dagen moet opzeggen, houdt u dan rekening met één maand als opzegtermijn. Opzeggen kan alleen schriftelijk (mail of brief).

Zodra wij de opzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestigingsbrief of mail met daarin aangegeven de laatste opvangdag van uw kind(eren).

Annuleren van plaatsing
Wanneer u uw plaatsing voor aanvangsdatum annuleert, hanteren wij annuleringskosten. Deze staan gelijk aan één maand opzegtermijn.