Kindcentrum Het Spectrum, Hoorn

Kindcentrum Het Spectrum, Hoorn2024-06-20T10:35:59+00:00

Kindcentrum Het Spectrum is een samenwerkingsverband tussen oecumenische basisschool Het Spectrum en Kinderopvang ‘t Herdertje. Er wordt nauw samengewerkt, zo vormen we samen een integraal kindcentrum. Samen zorgen we voor een doorlopende leerlijn van kinderopvang naar basisschool.

Binnen Het Spectrum biedt Kinderopvang ‘t Herdertje drie vormen van opvang aan:
• Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar
• Peuterspeelgroep Spelenderwijs voor kinderen van 2-4 jaar (VVE)
• Buitenschoolse opvang voor de kinderen op de basisschool (4-13 jaar).

Binnenruimtes
Er zijn een aantal ruimtes ingericht voor kinderopvang binnen de school; een groep voor dagopvang, peuterspeelgroep Spelenderwijs en de BSO.

Buitenruimtes
Rondom het pand is er voldoende ruimte om iedere leeftijdsgroep een geschikte buitenruimte aan te bieden waar heerlijk gespeeld kan worden. De tuin is met uitdagend speelmateriaal een prachtige plek om na school heerlijk te ravotten.

Bereikbaarheid
Het Spectrum ligt in een woonwijk waar weinig ruimte is voor auto’s. Deze locatie is het best te voet of per fiets te bereiken.

Het team
Onze pedagogisch medewerkers zijn allen in het bezit van de benodigde pedagogische diploma’s. Zij zorgen voor liefdevolle opvang en een vertrouwd dagritme voor de kinderen. Tevens en stimuleren zij de kinderen in hun ontwikkeling door uitdagende activiteiten aan te bieden.

Is de BSO iedere dag geopend (ma t/m vrij) ongeacht het aantal aanmeldingen die jullie hebben?2023-04-05T13:39:35+00:00

Niet iedere BSO locatie is 5 dagen per week geopend. Kijk voor de openingsdagen bij de gewenste locatie op deze website. Wij gaan open wanneer wij minimaal 3 kinderen opvangen.

In vakanties voegen wij samen op de locatie overstijgende locaties.

BSO Het Ooievaarsnest, Kalbstraat 1 te Zwaag
BSO Noorderdracht, Noorderdracht 65 te Oosterblokker
BSO De Wingerd, Sint Martinusstraat 1 te Zwaag
Sport BSO Westfriezen, Wilhelminastraat 11 te Zwaag
De vakantiedagen en studiedagen zullen wel per keer bekeken worden.

Wordt er een kennismaking gerealiseerd met de pedagogisch medewerkers?2021-10-06T09:36:58+00:00

Wij streven ernaar om dit te realiseren.

Wordt er per direct opvang door Kinderopvang ‘t Herdertje geboden in het gebouw van Het Spectrum?2021-10-06T09:36:41+00:00

Startdata van de opvangvormen:

– Dagopvang 10-01-2022
– VSO en/of NSO 10-01-2022
– peutergroep Spelenderwijs 28-02-2022

Is er voor ieder kind plek bij de KDV en BSO Het Spectrum?2021-10-06T09:36:10+00:00

Wij adviseren om zo spoedig mogelijk een inschrijving te doen bij Kinderopvang ‘t Herdertje. De inschrijving is vrijblijvend en kan kosteloos geannuleerd worden. Wanneer u een inschrijving heeft gedaan, bent u verzekerd van een plaatsing bij opvang IKC Het Spectrum.

Wat voor activiteiten worden aangeboden?2021-10-06T09:35:48+00:00

Iedere reguliere dag worden er verschillende activiteiten aangeboden voor de BSO kinderen waar zij vrijwillig aan mee mogen doen. Er wordt gebruikt gemaakt van Doenkids.

DoenKids is een online database met activiteiten voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Een ideale ondersteuning. De activiteiten in de database zijn opgedeeld in verschillende soort activiteiten: sport en bewegen, spel, natuur, creatief, ontdekken, techniek en proefjes, eten en drinken, muziek, dans en drama.

Bij iedere activiteit staat welke ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Voor het kinderdagverblijf zijn de activiteiten uitgewerkt met ontwikkelingsdoelen en wordt er per activiteit aangegeven hoe je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren tijdens de activiteit. Ook de oudere doelgroepen kunnen ingevoerd worden, waardoor er uitdagende activiteiten naar voren komen.

Komen er vaste pedagogisch medewerkers op Het Spectrum?2021-10-06T09:35:26+00:00

Bij Kinderopvang ‘t Herdertje is één van de grootste krachten dat de meeste pedagogische medewerkers al lange tijd bij de organisatie werken. Er zijn een flink aantal interne sollicitaties binnengekomen op de vacature voor de locatie Het Spectrum. Wij streven altijd naar vaste gezichten op de groepen.

Hoe is de opvang geregeld tijdens studiedagen van basisschool Het Spectrum?2021-10-06T13:05:51+00:00

Wanneer er een studiedag valt op uw contractdag, kunt u de gehele dag gebruik maken van de BSO vanaf 3 aanmeldingen. Er wordt ieder kwartaal een vrije scholen schema met de ouders gedeeld, hierop is te zien of er opvang geboden gaat worden en zo ja op welke locatie.

Wat zijn jullie openingstijden?2021-10-06T09:35:08+00:00

KDV
SPW
VSO en NSO
Studie- en vakantiedagen

06:45-18:30
08:15-12:15
06:45-08:30 en 14:15-18:30
06:45-18:30

Wat is het tarief voor extra dagen?2023-04-05T13:45:37+00:00

Het tarief staat gelijk aan de normale tarieven die gehanteerd worden voor onze diverse producten. Voor de actuele tarieven kunt u contact opnemen met ons kantoor via 0229248745.

Wat is het uurtarief?2023-04-05T13:40:49+00:00

De uurtarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. Onze verschillende opvangvormen hebben verschillende uurtarieven. Voor actuele prijzen kunt u het beste contact opnemen met onze planningsmedewerkers via 0229-248745. U kunt daarna met de rekentool op onze website uw nettokosten berekenen.

Wordt er altijd BSO vakantieopvang geboden op de locatie Het Spectrum?2021-10-06T09:28:05+00:00

Vanaf 5 kinderen zal in de vakanties de opvang op locatie plaatsvinden Wanneer er minder kinderen verwacht worden, wordt er samengevoegd met andere BSO locaties. Waar het samenvoegen plaats zal vinden is nog niet concreet. De reden dat wij samenvoegen is in het belang van de kinderen.

Welke opvang producten zijn er allemaal voor BSO?2021-10-06T09:27:37+00:00

Wij bieden 4 verschillende producten aan:

– voorschoolse opvang (VSO)
– naschoolse opvang inclusief vakantie
– naschoolse opvang exclusief vakantie
– vakantie opvang (alleen opvang in schoolvakanties)

U kunt hierin een combinatie maken van verschillende producten.

Is vakantieopvang bij BSO mogelijk?2023-04-04T08:52:32+00:00

Ja, vakantieopvang is bij Kinderopvang ‘t Herdertje mogelijk. U kunt inclusief en exclusief vakantieopvang bij ons afnemen.

Binnen de NSO van Kinderopvang ’t Herdertje wordt in vakanties, op studiedagen, rustige dagen en andere vrije dagen van de kinderen samengevoegd met een andere locatie. Het locatie-overstijdend opvangen gebeurt altijd op dezelfde locatie. Alleen wanneer de locatie waarop uw kind(eren) doorgaans worden samengevoegd niet beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van een van de andere locaties waarop kan worden samengevoegd. U wordt in het geval van locatieoverstijgend opvangen minimaal 2 weken van te voren op de hoogte gesteld.

Ga naar de bovenkant