Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen2021-10-06T09:29:49+00:00
Zijn jullie BSO’s tijdens alle vakanties geopend?2023-08-01T10:20:22+00:00

In vakanties voegen wij samen op een aantal van onze BSO locaties. Wanneer u BSO afneemt op een locatie die in de vakantie niet open is, kunt u wel gebruik maken van de opvang in de vakantie. Wij plannen deze kinderen in de vakantie in op een andere  locatie.

Zijn er extra kosten verbonden aan de Sport BSO?2024-03-28T14:30:23+00:00

De tarieven voor opvang bij één van onze Sport BSO locaties is gelijk aan de tarieven bij de reguliere BSO.

Wanneer ontvang ik de kinderopvangtoeslag?2019-11-26T09:24:33+00:00

De belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag uit op of rond de 20ste van de maand voorafgaand aan de toeslagmaand. U kunt zelf aangeven op welke rekening de toeslag uitbetaald moet worden. U kunt er voor kiezen om de toeslag op onze rekening te laten storten. Wij verrekenen dit vervolgens met uw maandelijkse factuur.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?2020-03-27T13:54:11+00:00

U kunt uw kind kosteloos aanmelden via onze website. Dit kan op elk moment, ook al voor een ongeboren kind. Afhankelijk van de wachtlijst zullen wij een plaats aanbieden als dit mogelijk is.

Waar vul ik het LRK nummer in?2019-12-03T13:09:12+00:00

Als u een toeslag aanvraagt via ‘mijn toeslagen’ op de site van de Belastingdienst dan krijgt u de vraag naar welke locatie opvang uw kind gaat. Door middel van het LRK nummer kunt u aangeven naar welke vestiging uw kind toe gaat.

Ontvang ik een factuur voor de opvang?2020-03-04T10:29:02+00:00

Ja, maandelijks ontvangt u van ons een digitale factuur in ons ouderportaal. Op deze factuur staan de kosten gespecificeerd. Tevens staat op de factuur welke kosten in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Moet ik de plaatsing zelf opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?2020-03-27T13:54:45+00:00

De plaatsing wordt automatisch beëindigd op de dag dat het kind 4 jaar wordt. U kunt er voor kiezen om het kind langer op het kinderdagverblijf te laten omdat de verjaardag bijvoorbeeld vlak voor of in een vakantie valt. Hiervoor moet u wel een verzoek indienen bij de planning.

Mag ik na opzegging nog ruilen van dagen?2019-11-25T10:48:42+00:00

U kunt uw opvangdagen gewoon ruilen tot aan de laatste opvangdag. Een dag ruilen van voor de einddatum naar een dag na de einddatum is niet mogelijk.

Krijg ik korting voor een tweede of derde kind?2019-11-26T09:22:44+00:00

Via de belastingdienst ontvangt u een hogere toeslag voor het tweede en volgende kind.

Kom ik in aanmerking voor subsidie voor kinderopvang?2023-04-05T14:03:15+00:00

Een subsidie plaatsing hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Met een VVE indicatie van de GGD wordt er in ieder geval 8 uur vergoed. U bent wel verplicht om totaal 16 uur af te nemen. Voor de overige 8 uur komt u dan of in aanmerking voor kinderopvang toeslag of een subsidieplaatsing met een eigen bijdrage. Voor zo’n plaatsing kunt u het beste contact opnemen met onze medewerkers van de planning via 0229248745 of een mail sturen naar planning@herdertje.nl.

Kan ik zelf het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) raadplegen?2020-03-27T13:55:21+00:00

Ja dat kan. Het register is openbaar. U kunt het register inzien via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Kan ik ook halve dagen afnemen?2023-04-05T13:48:00+00:00

Minimale afname is één hele dag.  Halve dagen opvang bieden wij niet meer aan.

Kan ik ook een ‘om de week plaatsing’ afnemen?2023-04-05T13:51:01+00:00

Het is niet meer mogelijk om een om de week plaatsing af te nemen. Ook niet wanneer u co-ouderschap heeft en de zorg om de week geregeld heeft met uw ex-partner.

Kan ik mijn kind ook een extra dag brengen?2023-04-05T13:42:30+00:00

Ja, u kunt één of meerdere extra dagen afnemen. Afhankelijk van het aantal kinderen op de groep kan uw kind extra geplaatst worden. U vraagt de extra opvang aan via het ouderportaal en ontvangt vervolgens een factuur voor de extra afgenomen dag(en). Of u kunt via het ouderportaal met uw opgebouwde ruiltegoed gebruik maken van de opvang. Dan betaalt u hiervoor niet extra.

Is er een wachtlijst?2019-11-25T10:33:55+00:00

Of er een wachtlijst is voor de plaatsing van uw kind hangt van een aantal factoren af. De leeftijd van het kind en de (combinatie van) dagdelen die u wenst af te nemen zijn hiervoor bepalend. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat plaatsing mogelijk is op de maandag, maar niet in combinatie met de donderdag. U kunt bij het inschrijfformulier aangeven of u flexibel bent in dagen.

Ik kom er niet uit met aanvraag kinderopvangtoeslag2019-11-26T09:24:52+00:00

Mocht u problemen hebben met de aanvraag kinderopvangtoeslag dan helpen wij u graag verder. U kunt hiervoor een afspraak maken op ons kantoor. Wij zullen u laten weten welke gegevens u mee moet nemen om de aanvraag in te kunnen vullen.

Ik ben zwanger en heb al een kindje bij Kinderopvang ’t Herdertje, heb ik zeker plaats?2020-03-04T10:32:14+00:00

U kunt uw kind kosteloos aanmelden via onze website. Doe dit zo snel mogelijk zodat wij in de planning rekening kunnen houden met uw aanstaande kindje. Als wij op tijd weten wanneer u een plekje nodig heeft dan heeft u voorrang op alle inschrijvingen. Helaas kunnen wij geen plaats garanderen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?2020-03-04T10:33:15+00:00

Dit is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Op de site www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Zorg dat u het inkomen van uzelf en uw partner bij de hand hebt. Verder heeft u het aantal opvanguren per maand en de uurprijs nodig. Deze kunt u op het toegestuurde contract terugvinden.

Hoeveel dagen moet ik afnemen?2019-11-25T10:34:27+00:00

Uw kind kan al komen vanaf één dag per week.

Hoe kan ik mijn plaatsing wijzigen?2020-03-04T10:33:53+00:00

Om uw plaatsing te wijzigen stuurt u een verzoek naar planning@herdertje.nl. Een wijziging kan bestaan uit een uitbreiding, een wijziging of een vermindering van dagen. Bij een vermindering van dagen dient u rekening te houden met een opzegtermijn van één maand.
Ook kunt u een wijziging doorgeven via het ouderportaal.

Hoe kan ik mijn plaatsing (gedeeltelijk) opzeggen?2020-03-04T13:18:21+00:00

Om uw plaatsing op te zeggen stuurt u een bericht naar planning@herdertje.nl of via het ouderportaal. Opzeggen kan op iedere gewenste dag van de maand. Bij een beëindiging dient u rekening te houden met een opzegtermijn van één maand. U plaatsing wordt beëindigd één maand na ontvangst van uw opzegging, of op een latere datum als u dat wenst. Een opzegging wordt altijd door ons bevestigd.

Hoe kan ik de kinderopvang toeslag aanvragen?2019-11-26T09:23:46+00:00

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via de website www.toeslagen.nl.

Hoe betaal ik voor de opvangkosten?2020-03-04T13:18:46+00:00

Op de plaatsingsovereenkomst staan de maandelijkse kosten vermeld. Jaarlijks ontvangt u eind november een overzicht voor de kosten van het jaar daarna. De kosten worden maandelijks op of rond de 5e van de maand van uw rekening geïncasseerd. Hiervoor tekent u een machtiging automatische incasso bij de overeenkomst. Wenst u geen gebruik te maken van de automatische incasso dan dient u de kosten voor de opvang op of voor de 5e van de maand te voldoen.

Als ik naar een andere vestiging ga moet ik dan het LRK nummer aanpassen?2020-03-27T13:57:37+00:00

Ja, na elke wijziging ontvangt u een nieuwe overeenkomst. Hierin wordt het juiste LRK nummer vermeld.

Als de school van mijn kind een studiedag heeft op een dag waarop hij normaliter niet naar de opvang gaat, kunnen wij dan toch gebruikmaken van opvang?2023-04-04T09:01:57+00:00

Als de studiedag van de school op een dag valt dat uw kind normaliter naar de opvang gaat, dan kan er de hele dag gebruik worden gemaakt van de opvang. Hierbij geldt wel de regel dat wij pas opvang bieden wanneer er die dag 3 kinderen gebruik maken van deze hele dag.

Valt de studiedag op een andere dag dan dat uw kind normaliter naar de opvang gaat, kunt u via het ouderportaal een extra opvangdag aanvragen.

Ga naar de bovenkant