De ouderapp is de app waarmee u 7 dagen per week, 24 uur per dag foto’s en dagboekberichtjes van uw kind(eren) kunt bekijken, berichten naar de pedagogisch medewerkers van de groep kunt sturen en extra opvang en/of ruildagen kunt aanvragen. Ook kunt u hier terecht voor de gegevens van uw opvanglocatie, kunt u facturen en jaaropgaven downloaden en uw gegevens bekijken en indien noodzakelijk aanpassen. Alle aanpassingen / aanvragen worden geregistreerd in het planningssysteem van Kinderopvang ’t Herdertje. Zo kunnen wij u sneller en makkelijker van dienst zijn.

In deze handleiding is exact uitgelegd hoe u de Konnect Ouderapp kunt installeren op uw telefoon: 2022 Handleiding Konnect Ouderapp

Onze URL is: herdertje.ouderportaal.nl

1e keer inloggen
Ongeveer 6 weken voordat de 1e opvangdag van uw kind start, ontvangt u een automatisch gegenereerd bericht met inloggegevens vanuit Konnect.
Mocht uw plaatsing korter dan 6 weken voor de startdatum in orde zijn gemaakt, dan ontvangt u de inloggegevens, nadat de plaatsing definitief is gemaakt.