Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan de (deels) nieuwe privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dus ook kinderopvangorganisaties. Deze Europese privacywet eist dat organisaties kunnen aantonen dat zij er alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat hun gegevensverwerking voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen en dat de privacy van de betrokkenen gewaarborgd is.

Klik op de volgende documenten hoe dit geregeld is bij Kinderopvang ’t Herdertje.