Als uw kind komt wennen bij ons

Wennen in stappen
Wanneer u besluit om uw kind te laten opvangen op één van onze vestigingen, dan spreken de pedagogisch medewerkers van de groep met u een wenperiode af. Hiermee kan uw kind in stappen wennen aan de leidsters en de kinderen van de groep. Hierdoor wordt de overgang naar een nieuwe situatie/nieuwe groep gemakkelijker gemaakt voor uw kind. Ook voor u, als ouder, is een wenperiode prettig zodat ook u zich snel thuis voelt op de opvang.

Voor het eerst wennen op het kinderdagverblijf van Kinderopvang ’t Herdertje
Tijdens het intakegesprek met de pedagogisch medewerker maakt u samen met hen afspraken over de wenperiode. Het intakegesprek is er ook om aan te geven wat belangrijk is voor uw kind, of er bijzonderheden zijn wat betreft voeding, slaap en gezondheid, hoe uw kind het beste getroost kan worden en wat uw kind leuk vindt. Onze pedagogisch medewerkers doen hun uiterste best om het wenproces voor u en uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

De wenperiode geeft tevens onze pedagogisch medewerkers de gelegenheid om uw kind te leren kennen, zodat zij de zorg goed op zich kunnen nemen op de opvang.

Het wenbeleid
Wanneer uw kind voor het eerst naar ons kindcentrum komt, dan zorgen wij ervoor dat uw kind geleidelijk kan wennen aan de nieuwe situatie. Wij hanteren hiervoor een wenbeleid. Ieder kind krijgt de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie; de nieuwe omgeving, de nieuwe kinderen en de nieuwe pedagogisch medewerkers. Dit is belangrijk voor het gevoel van veiligheid van het kind. Wij willen dat kinderen zich prettig en vertrouwd voelen op de nieuwe groep.

Voor kinderen die doorstromen naar een nieuwe groep binnen dezelfde vestiging hebben wij interne wenafspraken. Voor kinderen die voor het eerst naar het kindcentrum komen, hebben wij externe wenafspraken. Ook wanneer een kind binnen Kinderopvang ‘t Herdertje doorstroomt naar een groep op een andere locatie spreken wij van een extern wenbeleid.

Wennen op de nieuwe groep
Op de dagopvang komt een kind dat voor het eerst naar de locatie komt gemiddeld 2 keer wennen op de nieuwe groep. De pedagogisch medewerker van de groep maakt met ouders een afspraak over de wendagen en wentijden. Gemiddeld komt een kind 2 keer wennen. Het wennen duurt gemiddeld 3 à 4 uur. Op de BSO wennen kinderen gemiddeld 1 keer.

Kinderen die op een babygroep worden opgevangen stromen wanneer zij 2 jaar zijn door naar de peutergroep. Ook hier krijgen de kinderen de gelegenheid om te wennen op de nieuwe groep. Gemiddeld komen kinderen 2 keer wennen op de nieuwe groep. De wendagen en wentijden worden met de ouders besproken.

Wat als uw kind moeite heeft met wennen?
Wanneer onze pedagogisch medewerkers merken dat uw kind moeite heeft met het wennen op de groep, dan bespreken zij dit direct met u. In overleg wordt er vervolgens bekeken wat uw kind nodig heeft om beter te kunnen wennen zodat hij/zij zich snel thuis voelt op de opvang.