Hoe kunt u opzeggen of annuleren?
U kunt op ieder gewenst moment uw overeenkomst voor de dagopvang, vakantieopvang, VSO of NSO opzeggen of annuleren. We spreken van annuleren wanneer u opzegt voor de startdatum van de overeenkomst, maar er wel al een getekende overeenkomst voor de opvang is.

Bij een opzegging maakt uw kind al gebruik van de opvang. Opzeggen of annuleren van de opvang kan alleen schriftelijk plaatsvinden door een mail te sturen aan de planning (planning@herdertje.nl) en is definitief als deze door ons aan u is bevestigd. U kunt op ieder gewenst moment opzeggen.

Wilt u afzien van de gesloten overeenkomst?
Indien u, na ondertekening van de overeenkomst kinderopvang, toch af wil zien van de opvang, dan kunt u tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zonder opgave van reden de overeenkomst annuleren (herroepingsrecht). U mailt uw annulering door naar planning@herdertje.nl.

Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt altijd één maand. Hiervan wordt niet afgeweken. De opzegging gaat in vanaf de dag dat wij uw schriftelijke opzegging hebben ontvangen. De opvang loopt nog één maand door vanaf het moment van opzeggen. U betaalt dus nog voor één maand vanaf het moment van opzeggen.

Annulering van de overeenkomst
Bij een annulering voor de ingangsdatum van de overeenkomst zal de overeenkomst worden ontbonden. Conform onze algemene voorwaarden bent u annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen de kosten voor één maand opvang conform de overeenkomst. Bij annulering vervalt het recht op opvang.

Tijdelijk stopzetten van de plaatsing
Soms krijgen we het verzoek van ouders om de plaatsing tijdelijk te stoppen. Dit is helaas niet mogelijk.