Hoe kunt u opzeggen of annuleren?
U kunt op ieder gewenst moment uw overeenkomst voor de dagopvang, vakantieopvang, VSO of NSO opzeggen of annuleren. We spreken van annuleren wanneer u opzegt voor de startdatum van de overeenkomst.

Bij een opzegging is uw kind reeds geplaatst en is de startdatum van de overeenkomst al ingegaan. Een opzegging kan alleen schriftelijk of via het ouderportaal plaatsvinden en is definitief als deze door ons aan u is bevestigd. U kunt op ieder gewenst moment opzeggen.

Wilt u afzien van de gesloten overeenkomst?
Indien u, na ondertekening van de overeenkomst kinderopvang, toch af wil zien van de opvang, dan kunt u tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zonder opgave van reden de overeenkomst annuleren (herroepingsrecht). U mailt uw annulering door naar planning@herdertje.nl.

Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt altijd één maand. Hiervan wordt niet afgeweken. De opzegging gaat in vanaf de dag dat wij uw schriftelijke opzegging hebben ontvangen. De opvang loopt nog één maand door vanaf het moment van opzeggen. U betaalt dus nog voor één maand vanaf het moment van opzeggen.

Annulering van de overeenkomst
Bij een annulering voor de ingangsdatum van de overeenkomst zal de overeenkomst worden ontbonden. Conform onze algemene voorwaarden bent u annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen de kosten voor één maand opvang conform de overeenkomst. Bij annulering vervalt het recht op opvang.

Tijdelijk stopzetten van de plaatsing
Soms krijgen we het verzoek van ouders om de plaatsing tijdelijk te stoppen. Dit is helaas niet mogelijk.