Tijdens studiedagen van de basisschool opent de BSO van Kinderopvang ’t Herdertje haar deuren de gehele dag, mits er minimaal 3 kinderen van de betreffende school opvang afnemen voor de gehele dag.

U kunt gebruik maken van opvang tijdens studiedagen indien u NSO inclusief of exclusief vakantie afneemt op de dag dat de studiedag valt.