Van inschrijving tot plaatsing
Wanneer u uw kind bij onze organisatie heeft ingeschreven, ontvangt u direct een bevestigingsmail (van de inschrijving) van ons. Vervolgens wordt uw aanvraag bekeken door de planningsmedewerker en verwerkt in ons planningssysteem. De planningsmedewerker, verantwoordelijke voor de planning en plaatsingen van de kinderen, informeert u via de mail over de mogelijkheden voor de opvang.

Rondleiding
U wordt ontvangen door de locatiemanager op de gewenste locatie. Vervolgens vertelt zij u hoe Kinderopvang ’t Herdertje werkt, maakt u kennis met de pedagogisch medewerkers, ziet u de kinderen spelen en ontdekken, hoort u hoe een dag op de opvang eruit kan zien en wat er zoal wordt ondernomen met de kinderen. Tijdens de rondleiding kunt u al uw vragen stellen. Wanneer de rondleiding klaar is, zal de locatiemanager nog één en ander toe te lichten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Contract
Het contract en de bijbehorende papieren ontvangt u digitaal. Wij adviseren u het contract en de bijbehorende papieren goed door te lezen en deze getekend, binnen 14 werkdagen of in ieder geval vòòr de startdatum, digitaal te ondertekenen. Heeft u vragen wanneer u het contract doorleest? Bel/mail gerust: planning@herdertje.nl of (0229) 248745. Wij helpen u graag verder!

Plaatsing definitief
De plaatsing is definitief zodra wij het contract getekend van u retour hebben ontvangen.

En dan?
Zodra wij het ondertekende contract hebben ontvangen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Ongeveer 4 weken voor de aanvang van de opvang van uw kind wordt u gebeld voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen de ouder en de pedagogisch medewerker van de groep waarop uw kind is geplaatst.

Herroepingsrecht
Tot 14 dagen na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst heeft u het recht de opvang zonder opgave van reden te annuleren.

Vragen over uw contract en/of factuur?
Mocht u vragen hebben over uw contract en/of factuur, dan kunt u contact opnemen met de administratie via administratie@herdertje.nl of via telefoonnummer (0229) 248745.