Missie
Kinderopvang ‘t Herdertje is een organisatie vol ontwikkeling waar iedereen: kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners zich veilig en gezien voelen.

Visie
Liefdevolle opvang heeft een belangrijke plek in onze organisatie. Liefdevolle opvang en oog voor ieder kind is essentieel voor het scheppen van een omgeving waarin ieder kind zich geborgen, veilig en vertrouwd voelt. Dit is de veilige basis van waaruit kinderen open staan om te leren en zich kunnen ontwikkelen.  Deze veilige basis noemen wij ook wel het ‘Herdertje gevoel’, een uitdrukking die iedere medewerker van Kinderopvang ‘t Herdertje voelt.
In de zorg en begeleiding van de kinderen hebben de medewerkers zowel oog voor de groep als geheel, als voor elk individu in de groep. Ieder kind is anders en wij hebben oog voor de mogelijkheden van elk kind.  Kinderen leren van elkaar. Onze medewerkers benaderen de kinderen op positieve wijze en stimuleren een positief onderling contact. Kinderen leren al vroeg bij Kinderopvang ‘t Herdertje om elkaar te helpen en wij hebben veel aandacht voor het groepsproces en een positief groepsgevoel.

Kinderen leren van spelen en ontdekken. Met veel zorg en aandacht worden onze groepsruimtes ingericht; door het aanbod van verschillende speelhoeken met uitdagend materiaal en door een gevarieerd programma krijgen de kinderen alle mogelijkheid om zich op velerlei gebied te ontwikkelen. Het programma heeft vaste onderdelen en rituelen, welke zorgen voor duidelijkheid en veiligheid. Met een veelzijdig aanbod van activiteiten zorgen wij dat kinderen zich volop op eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Bij Kinderopvang ‘t Herdertje werken de meest liefdevolle medewerkers. Alle medewerkers werken met plezier aan de ontwikkeling van kinderen, zichzelf en de organisatie. Nieuwe collega’s worden warm ontvangen, zodat ook medewerkers zich veilig voelen om zich te ontwikkelen. Fluitende medewerkers betekent blije kinderen en tevreden ouders.

We kennen de ouders. We luisteren goed naar hun vraag en zullen hier binnen onze mogelijkheden gehoor aan proberen te geven. We hebben oog voor de situatie waar het kind opgroeit. Door goed op de hoogte te zijn van de thuissituatie kunnen we de kinderen het beste in hun ontwikkeling begeleiden. Voor ouders is Kinderopvang ‘t Herdertje een veilige en warme plek waar zij met volledig vertrouwen hun kind kunnen brengen.

Kinderopvang ‘t Herdertje is een kleine flexibele organisatie waar we gewend zijn te werken met korte lijnen. Dit betekent voor ons dat wij allemaal, van pedagogisch medewerker tot directeur, persoonlijk betrokken zijn bij de kinderen, hun ouders, de medewerkers en onze samenwerkingspartners. Het zorgt ervoor dat wij direct in kunnen spelen op vragen en behoeften die op elke locatie weer anders liggen. Bij Kinderopvang ‘t Herdertje ligt de focus op kwaliteit. We werken dagelijks bewust aan de kwaliteit van opvang en de ontwikkeling van medewerkers. Kinderopvang ‘t Herdertje blijft hierdoor opvang leveren van hoog niveau en is toekomstbestendig. Kinderopvang ‘t Herdertje is op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche en groeit mee in deze ontwikkelingen. We omarmen kansen en ontwikkelingen als dit iets toevoegt of verbetert aan Kinderopvang ‘t Herdertje, zodat we klaar zijn en blijven voor de toekomst. Onze flexibiliteit, ondernemingszin en daadkracht om inhoudelijk te groeien, maakt dat wij graag nieuwe uitdagingen aangaan. Hierbij zijn wij niet bang om buiten de lijnen te denken. Kinderopvang ‘t Herdertje is een organisatie waarbinnen iedereen denkt in mogelijkheden en het gewenste toekomstbeeld!