Onze medewerkers; de kracht van Kinderopvang ’t Herdertje
Ons team bestaat uit professionele, liefdevolle en toegewijde pedagogisch medewerkers, die passie hebben om met kinderen te werken. Onze kracht? Dit sterke team dat altijd voor uw kind klaar staat.

Naast dat de pedagogisch medewerkers de benodigde papieren op zak hebben en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), kijken wij verder dan dat. Wie is de persoon achter de pedagogisch medewerker en wat zijn haar kernkwaliteiten en hoe kan Kinderopvang ’t Herdertje dit binnen haar organisatie inzetten zodat de zij op de juiste plek met plezier werkt.

Selectieprocedure
Geschikte sollicitanten krijgen altijd één of meerdere gesprekken met de (locatie)managers om vervolgens een dag mee te lopen op de locatie. Zo krijgt de sollicitant een goed beeld waar Kinderopvang ’t Herdertje voor staat en hoe wij dit in de praktijk willen uitvoeren. Ook krijgen wij een goed beeld of de sollicitant past bij onze organisatie.

Zodra de gesprekken en het meelopen succesvol zijn volbracht en wij de VOG van de sollicitant in goede orde hebben ontvangen, net zoals twee refere

nties, kan de sollicitant op een groep van Kinderopvang ’t Herdertje werken.

Het team achter de medewerkers op de groepenDe taak van het team achter de medewerkers op de groepen is te zorgen dat op de groepen alle aandacht is voor de kinderen. Bij Kinderopvang ’t

Herdertje werken locatiemanagers, pedagogisch coaches, planningsmedewerkers, een financieel medewerker, een HR adviseur, medewerkers technische dienst en een algemeen medewerker.

Locatiemanagers
De locatiemanagers zijn eindverantwoordelijk voor de dienstverlening op de locaties. Daarnaast zijn zij naast de pedagogisch medewerkers op de groepen hét gezicht van de locatie en het aanspreekpunt voor de ouders.

Directeur
Naast alle medewerkers is er een directeur die zorgt dat de medewerkers van Kinderopvang ’t Herdertje zo goed mogelijk de aangeboden diensten kunnen uitvoeren.