Jaarlijks worden de prijzen voor de opvang vastgesteld. Een actueel overzicht van onze tarieven voor dagopvang en buitenschoolse opvang vindt u onderaan deze pagina. De jaarlijkse prijsverhogingen worden ter advisering voorgelegd aan de oudercommissie alvorens ze worden gehanteerd.

Voor de BSO inclusief vakantie geldt dat het aantal uren inclusief vakantiedagen en studiedagen is*. Bij een exclusief vakantieproduct zijn het het aantal uren en studiedagen. U betaalt iedere maand, bij geen wijzigingen, ongeveer hetzelfde bedrag. Voor de opvang bij één van onze Sport BSO locaties zijn de tarieven gelijk aan de reguliere BSO’s.

De ‘tegemoetkoming kinderopvang’ is de financiële regeling die hoort bij de Wet Kinderopvang. Deze is op 1 januari 2005 ingegaan. De wet regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten voor de kinderopvang samen betalen. De tegemoetkoming kinderopvang is de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van kinderopvang. We noemen dit ook wel de kinderopvangtoeslag.

* Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor vakanties landelijk vast. Het gaat om de zomervakantie, kerstvakantie en 1 week meivakantie. Basisscholen moeten zich aan deze data houden.
Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft het ministerie adviesdata. Scholen kunnen de data van deze vakanties zelf vaststellen. Basisscholen bepalen ook zelf of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen. Bijvoorbeeld tot 2 weken. Wij volgen de basisscholen in deze vakanties. Voor het samenvoegen van extra vakantiedagen en studiedagen tot een week vrij voor de leerlingen geldt dit niet. Dit is geen vakantieweek vastgesteld door de Rijksoverheid.