Voor de peutergroep Spelenderwijs zijn ook subsidieplaatsingen mogelijk voor kinderen met een VVE indicatie of indien ouders/verzorgers geen recht hebben op kinderopvang toeslag*.*Dit betreft ouders die niet werken of geen opleiding volgen. Kinderen kunnen een subsidieplaatsing krijgen vanaf de leeftijd 2 jaar of 2,5 jaar (VVE-plaatsing).

Meer informatie over recht hebben op een VVE-plaatsing kunt u hier lezen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidieplaatsing?

Neem dan contact op met onze afdeling kindplanning via mail planning@herdertje.nl of 0229248745. Zij weten welke voorwaarden aan deze plaatsingen worden gesteld.