Ontspanning op de TSO
Tussenschoolse Opvang is voor kinderen ‘vrije tijd’ georganiseerd in groepsverband. Hierbij hoort ontspanning en plezier in een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds respect. Vrije tijd wordt gekenmerkt door vrij spel, met voorkeur buiten. Hiervoor is de ruimte in de vorm van het schoolgebouw en het speelplein alsmede het juiste materiaal beschikbaar.

Bij slecht weer is dit binnen; in het overblijflokaal of in het gymlokaal.

Communicatie en interactie
Belangrijk is dat de relatie tussen degene die de opvang verzorgt en de kinderen, maar ook de communicatie en interactie. Kinderopvang ’t Herdertje vindt het belangrijk dat tussen de medewerkers van de TSO en de kinderen een goede en warme relatie bestaat waarin de kinderen zich veilig, vertrouwd en geliefd voelen.

Wij streven naar een sfeer van veiligheid waar kinderen zich tolerant kunnen opstellen ten opzichte van elkaar, een ander willen helpen en zich durven te uiten.

Stichting Opilio
De TSO activiteiten zijn ondergebracht in een aparte stichting ‘Stichting Opilio’. De administratie wordt verzorgd door Kinderopvang ’t Herdertje.