Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt Kinderopvang ’t Herdertje diverse opvangmogelijkheden binnen de buitenschoolse opvang, te weten:

  • Voorschoolse opvang
  • Naschoolse opvang
  • Vakantie opvang

U kunt zelf kiezen hoeveel dagen per week u opvang wilt afnemen. Het is niet mogelijk om ‘om de week’-dagen opvang of flexibele opvang af te nemen.

Voorwaarden plaatsing buitenschoolse opvang
Binnen de buitenschoolse opvang kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

  • Plaatsing is mogelijk vanaf een leeftijd van 4 jaar;
  • Kinderen worden niet automatisch doorgeplaatst van kinderdagverblijf of Spelenderwijs naar een BSO binnen onze organisatie;
  • Kinderen kunnen op de BSO blijven tot ze de leeftijd bereiken van 13 jaar en naar het voortgezet onderwijs gaan;
  • Ieder kind wordt toegelaten mits er geen medische complicaties zijn waardoor het kind redelijkerwijs niet de verzorging kan krijgen die minimaal noodzakelijk is;
  • Kinderen kunnen alleen geplaatst worden als zij naar een basisschool gaan van waar de kinderen opgehaald kunnen worden door Kinderopvang ’t Herdertje. Dit wordt beoordeeld door de locatiemanager van de betreffende locatie in overleg met de coördinator rijrooster.

Buitenschoolse opvang staat voor vrije tijd
School is voor de meeste kinderen intensief, daarom vinden wij het belangrijk dat de tijd op de BSO wordt ervaren als vrije tijd, net zoals kinderen vrije tijd hebben als zij thuiskomen uit school.
Wij zorgen er dan ook voor dat op onze BSO ’s van alles te doen en te beleven is. Zo is er een ruim aanbod aan materialen en wordt er met regelmaat activiteiten ondernomen en uitstapjes georganiseerd, die onze BSO ’s uniek maken.

Kinderopvang ’t Herdertje heeft, buiten de reguliere, 2 speciale typen BSO’s

  • Sport BSO; Kinderen die naar de Sport BSO komen, volgen iedere middag een sport- en spelactiviteit, welke wordt voorbereid door een van de pedagogisch medewerkers van de locatie. van de kinderen bij de Sport BSO wordt verwacht dat zij deelnemen aan de sport- en spelactiviteit.
  • Kleinschalige BSO; Kinderen die na een drukke dag met veel prikkels op school behoefte hebben aan een rustigere BSO kunnen terecht bij onze kleinschalige BSO Honky Tonk. Deze locatie heeft plek voor maximaal 22 kinderen en bevindt zich in het jeugdhonk Zwaag.

Er zijn geen extra kosten aan deze Sport BSO locaties verbonden. Wij hanteren hiervoor onze reguliere tarieven voor Naschoolse opvang.

Kinderen op de BSO denken en beslissen mee!
Op onze BSO ’s leren de kinderen dat hun stem telt; dat naar hun mening wordt geluisterd. Zo mogen de kinderen meedenken en meebeslissen welk groepsuitje er wordt gemaakt. Zelfs de jongste kinderen krijgen hierin een stem. Het uitje met de meeste stemmen wordt vervolgens georganiseerd.

De verschillende activiteiten die worden aangeboden zijn leuk, leerzaam en uitdagend.. Spelenderwijs oefenen kinderen hun motorische vaardigheden, hun cognitieve vaardigheden, hun sociale vaardigheden en nog veel meer.

Als uw kind huiswerk meekrijgt
Het kan voorkomen dat uw kind huiswerk meekrijgt van school. De leerkracht licht de pedagogisch medewerker hierover in. Op de BSO wordt een plekje gezocht waar uw kind rustig huiswerk kan maken. Als uw kind vragen heeft, kan een van onze pedagogisch medewerker uw kind begeleiden. Uiteraard zorgen onze pedagogisch medewerkers ervoor dat uw kind ook nog aan spelen toekomt.

Locaties BSO

OOIEVAARSNEST

WINGERD

NOORDERDRACHT

HONKY TONK

SINT JOZEF

SPORT BSO ROSKAM

SPORT BSO WESTFRIEZEN

KINDCENTRUM HET SPECTRUM

DE PONTONNIER