Meer dan gewoon dagopvang

De kracht van Kinderopvang ’t Herdertje
De kinderdagverblijven van Kinderopvang ’t Herdertje bieden dagopvang aan voor kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar. Uw kind liefdevol verzorgen is voor ons vanzelfsprekend en staat bij ons altijd voorop. Dit doen wij door te werken met de meest professionele & liefdevolle pedagogisch medewerkers die passie hebben voor het vak. Zij zijn in het bijzonder de kracht van Kinderopvang ’t Herdertje.

Voorwaarden plaatsing dagopvang 
Binnen de dagopvang 0 tot 4 jaar kunnen kinderen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

  • Plaatsing is mogelijk vanaf een leeftijd van 10 weken;
  • Kinderen blijven op het kinderdagverblijf tot ze een leeftijd van 4 jaar bereiken;
  • Ieder kind wordt toegelaten, mits er geen medische complicaties zijn waardoor het kind redelijkerwijs niet de verzorging kan krijgen die minimaal noodzakelijk is.

Wij bieden dagopvang op verschillende locaties in Zwaag en omgeving.

VVE-groep Kikker op de Dorpsstraat
Peutergroep Kikker op locatie Dorpsstraat is gecertificeerd als VVE-groep. Peuters met een VVE-indicatie kunnen vanaf 2,5 jaar op deze groep geplaatst worden. Voor deze peuters ontvangt Kinderopvang ’t Herdertje een gemeentelijke subsidie op het moment dat alle benodigde formulieren voor een VVE-plaatsing in orde zijn. Een VVE peuter wordt 3 hele dagen op deze peutergroep geplaatst. Per hele dag wordt er maximaal 6 uur als VVE-tijd gerekend vanuit de overheid.

Voor meer informatie over de VVE-dagopvang groep kunt u contact opnemen met de afdeling kindplanning.

Combinatie ochtend Spelenderwijs met middag opvang
Bij een plaatsing op een Spelenderwijsgroep is het mogelijk om een combinatie te maken met een midddagopvang op het kinderdagverblijf, zodat uw kindje evengoed een hele dag opgevangen kan worden indien u dit wenst.

Voor deze combinatiemiddag zijn de volgende dagopvanglocaties gekoppeld aan een Spelenderwijslocatie:

  • Spelenderwijs Ooievaarsnest heeft een combinatie met KDV Dorpsstraat;
  • Spelenderwijs Wingerd heeft een combinatie met KDV Honky Tonk;
  • Spelenderwijs Sint Jozef heeft een combinatie met KDV De Blokkertjes;
  • Spelenderwijs Spectrum heeft een interne combinatie met KDV Spectrum.

Indien u gebruik maakt van de combinatie, zorgt een medewerker van Kinderopvang ’t Herdertje ervoor dat uw kindje vanaf de Spelenderwijsgroep naar het kinderdagverblijf wordt vervoerd.

Ontwikkeling van de kinderen
Bij Kinderopvang ’t Herdertje staat het kind als individu voorop: dat betekent dat de pedagogisch medewerkers kijken wat welk kind nodig heeft in de begeleiding van zijn/haar ontwikkeling. De medewerkers spelen hier vervolgens op in.

Diverse speelhoeken & afwisselende activiteiten
Wij zorgen ervoor dat de omgeving van de kinderen afgestemd is op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind. Op de groepen wordt er gewerkt met diverse speelhoeken, zodat kinderen geprikkeld en uitgedaagd worden door de diverse speelelementen en de duurzame materialen. De activiteiten die vanuit een thema worden georganiseerd dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het leren samenspelen.

Zo zorgen we er met z’n allen voor dat iedere dag op de opvang leuk en uitdagend blijft.

Wij vinden het belangrijk om met de kinderen gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Locaties Dagopvang

DORPSSTRAAT

NOORDERDRACHT

HONKY TONK

KINDCENTRUM HET SPECTRUM

DE BLOKKERTJES