Meer dan gewoon dagopvang

De kracht van Kinderopvang ’t Herdertje
De kinderdagverblijven van Kinderopvang ’t Herdertje bieden dagopvang aan voor kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar. Uw kind liefdevol verzorgen is voor ons vanzelfsprekend en staat bij ons altijd voorop. Dit doen wij door te werken met de meest professionele & liefdevolle pedagogisch medewerkers die passie hebben voor het vak. Zij zijn in het bijzonder de kracht van Kinderopvang ’t Herdertje.

Persoonlijke aandacht op de babygroepen
Persoonlijke aandacht op de babygroepen is van groot belang. Zo kennen de pedagogisch medewerkers op de groep de baby’s allemaal; wat is de lievelingsknuffel van uw kind, wat is zijn/haar slaapritueel, waar wordt uw kindje vrolijk of rustig van. Zij zorgen ervoor dat alle baby’s een geborgen en veilig gevoel hebben.

Vertrouwde gezichten
Vertrouwde gezichten zijn voor elk kind belangrijk, maar voor baby’s nog meer, voor een goede hechting. Elk kind van 0 jaar krijgt daarom maximaal twee ‘vaste gezichten’ per stamgroep. Dat betekent dat er per baby (minstens) één van de twee vaste pedagogisch medewerkers altijd aanwezig is. Daarnaast kunnen er ook andere medewerkers aanwezig zijn, die voor andere baby’s een ‘vast gezicht’ zijn.

Uitdaging op de peutergroepen
Op onze kinderdagverblijven werken wij met thema’s. Binnen deze thema’s worden activiteiten ondernomen, die passend zijn voor de kinderen. Op de peutergroepen zorgen wij binnen bepaalde kaders voor uitdaging en vooral veel plezier. Zo krijgen de kinderen met regelmaat peutergym, gaat de muziek aan en wordt er gedanst of gaan ze er gezellig met z’n allen op uit.

Ontwikkeling van de kinderen
Bij Kinderopvang ’t Herdertje staat het kind als individu voorop: dat betekent dat de pedagogisch medewerkers kijken wat welk kind nodig heeft in de begeleiding van zijn/haar ontwikkeling. De medewerkers spelen hier vervolgens op in.

Diverse speelhoeken & afwisselende activiteiten
Wij zorgen ervoor dat de omgeving van de kinderen afgestemd is op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind. Op de groepen wordt er gewerkt met diverse speelhoeken, zodat kinderen geprikkeld en uitgedaagd worden door de diverse speelelementen en de duurzame materialen. De activiteiten die vanuit een thema worden georganiseerd dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het leren samenspelen.

Zo zorgen we er met z’n allen voor dat iedere dag op de opvang leuk en uitdagend blijft.

Wij vinden het belangrijk om met de kinderen gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Voeding op de babygroepen
De flesvoeding is van Nutrilon 1, 2 & 3 of Hero 1, 2 & 3. Geeft u uw kind borstvoeding? Dan kunt u dit uiteraard meegeven. De lunch en de tussendoortjes zijn variërend, gezond en lekker. Wilt u meer weten over ons voedingsbeleid, klik dan hier.

Locaties Dagopvang

DORPSSTRAAT

NOORDERDRACHT

HONKY TONK

KINDCENTRUM HET SPECTRUM

DE BLOKKERTJES