Vertrouwenspersoon voor ouders
Binnen Kinderopvang ’t Herdertje is een vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders die een melding willen maken van een (vermoeden van) seksuele intimidatie of ander seksueel geweld ten aanzien van kinderen of andere onderwerpen waarmee ouders niet direct naar de locatiemanager en/of directie toe willen of kunnen stappen. Dit geldt zowel voor onze kinderdagverblijven als voor onze buitenschoolse opvanglocaties.

Een melding plaatsen kan ook anoniem
Een melding kunt u, als u dat wilt, anoniem plaatsen bij onze vertrouwenspersoon; zij neemt uw melding in ontvangst en bepaalt met u in overleg welke vervolgstappen er ondernomen worden.

Wie is de vertrouwenspersoon?
Voor Kinderopvang ’t Herdertje hebben wij José Schutman aangewezen die optreedt als vertrouwenspersoon. José Schutman is al jaren werkzaam bij Kindercentrum WereldKids in Amsterdam. Wij hebben gekozen om José aan te stellen als vertrouwenspersoon omdat zij geen positie heeft binnen Kinderopvang ’t Herdertje en vanwege haar ervaring in de kinderopvang.

Hoe is de vertrouwenspersoon te bereiken?
U kunt haar bereiken via telefoonnummer (020) 4892327, of via mail vertrouwenspersoonouders@herdertje.nl.