Kinderen horen zich veilig, geborgen en geliefd te voelen
Bij Kinderopvang ’t Herdertje wordt uw kind met liefdevolle aandacht opgevangen. Wij vinden het belangrijk om een huiselijke sfeer en een veilige omgeving te bieden zodat ieder kind zich veilig, geborgen en geliefd voelt.

Persoonlijke aandacht essentieel
Persoonlijke aandacht vinden wij essentieel; immers ieder kind is een individu, heeft een eigen persoonlijkheid en eigen behoeften. Zo ontstaat een band van vertrouwen, voelt uw kind zich prettig, begrepen en vertrouwd.

Het deel uitmaken van de groep brengt gezelligheid en plezier, waar al jong vriendschappen ontstaan. Uw kind leert spelenderwijs van groepsgenootjes, van de pedagogisch medewerkers en van de activiteiten die worden aangeboden. De kinderen krijgen veel ruimte om te spelen en te ontdekken. Ieder kind kan zich in zijn/haar eigen tempo ontwikkelen.

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf en BSO
Bij Kinderopvang ’t Herdertje hechten wij veel waarde aan het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers. In ons pedagogisch beleid staat uitgebreid beschreven hoe wij dit doen. Het geeft u als ouder een beeld van wat u van Kinderopvang ’t Herdertje kunt verwachten als u uw kind naar één van onze groepen brengt.