Zelfstandig
Kinderen op onze NSO’s worden gestimuleerd om veel zelfstandig te doen en om elkaar te helpen, waar dit nodig is. Dit zorgt ondere andere voor een prettige sfeer binnen de groep, kinderen leren van elkaar en groeien als persoon door eigen verantwoordelijkheden te hebben.

Wat houdt het zelfstandigheidcontract in?
Wanneer kinderen 8 jaar zijn komen zij in aanmerking voor een zelfstandigheidcontract. Dit is een contract dat gesloten wordt met het kind, de ouders en de medewerkers van de NSO. Met dit contract verkrijgt het kind een stukje zelfstandigheid.

In het contract kan bijvoorbeeld staan dat uw kind zelfstandig van school naar de NSO mag fietsen/lopen of dat uw kind vanuit de NSO zelfstandig naar een vriendje in de buurt mag lopen om daarmee te spelen. Dit laatste gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders. De medewerkers van de NSO houden goed in de gaten of het goed gaat en evalueren dit met u en uw kind. Jaarlijks wordt het contract opnieuw met elkaar besproken.

Zelfvertrouwen
Kinderen leren hiermee goede afspraken te maken en krijgen een stukje verantwoordelijkheid die zij kunnen dragen. Dit is weer goed voor hun zelfvertrouwen.

Een zelfstandigheidcontract kan per kind anders zijn en kan alleen worden afgesloten als alle partijen achter de gemaakte afspraken staan.