Groepsruimte
In IKC De Wingerd beschikt de peuterspeelgroep Spelenderwijs over een lokaal op de begane grond. Het is een gezellige huiselijke groep van waaruit de peuters de gewoontes en de kinderen van IKC De Wingerd kunnen ontdekken. Peuters vanaf twee jaar zijn van harte welkom bij Spelenderwijs wanneer zij ook naar basisschool De Wingerd gaan als zij vier jaar zijn!

Deze ruimte is ingericht met diverse hoeken, waarin kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen via vrij spel. Alle speel- en spelmaterialen zijn geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. Op de Spelenderwijs groep kunnen maximaal 16 kinderen worden geplaatst.

Op deze locatie kunt u ook terecht met een VVE-indicatie.

Buitenruimte
Wanneer we naar buiten gaan, delen we het schoolplein met de kleuters. Hier ontmoeten zij elkaar en kunnen zij met elkaar spelen.

Vroeg- en voorschoolse educatie
Naast het kennismaken met de leerkracht, leerlingen en gewoontes van de kleuters biedt Kinderopvang ‘t Herdertje op locatie IKC De Wingerd alle kinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Het doel is om peuters en kleuters door middel van ontwikkelingsstimulering beter voor te bereiden op de basisschool. Alle peuters en kleuters hebben baat bij VVE.

Binnen IKC De Wingerd is gekozen voor de methode Startblokken. Startblokken is een methode om de jongste kinderen te ondersteunen en te stimuleren, zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling (veiligheid en geborgenheid, zelfvertrouwen), op sociale en communicatieve competenties, op taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal.

Startblokken werkt met betekenisvolle thema’s uit de belevingswereld van het kind. Kinderen ontwikkelen zich doordat zij bepaalde kernactiviteiten uitvoeren, bijvoorbeeld spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten in een uitdagende groepsruimte. Gedurende de thema’s, die zo’n 4-8 weken duren, wordt de ruimte naar het thema ingericht en is er extra aandacht voor verhaal en kringactiviteiten. Daarnaast is de input van de kinderen belangrijk en daar wordt dan ook op ingespeeld.

Subsidieplaatsen
Door het aanbieden van Vroeg- en Voorschoolse Educatie komt de Spelenderwijs groep De Wingerd in aanmerking voor subsidie plaatsen van de gemeente Hoorn. Ouders kunnen hiervoor een aanvraag doen bij een laag gezinsinkomen, bij een VVE-indicatie van hun kind of als zij wegens het niet hebben van een baan of opleiding geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Of ouders in aanmerking komen voor een subsidie plek kunnen zij altijd navragen bij onze planningsafdeling: 0229-248745.

Openingstijden
De peuterspeelgroep Spelenderwijs, in IKC De Wingerd is vijf ochtenden per week geopend, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (van 08.15 tot 12.15 uur). In de vakanties is deze Spelenderwijs groep gesloten.