De Spelenderwijs groep bevindt zich in een lokaal op de begane grond van basisschool Het Ooievaarsnest. Deze ruimte is ingedeeld in verschillende hoeken, zodat de kinderen zich daar heerlijk kunnen uitleven en ontwikkelen op eigen niveau. Het schoolplein delen zij met de kleuters, hier ontmoeten zij elkaar en kunnen zij met elkaar spelen.

Op deze locatie kunt u terecht met een VVE-indicatie.

De Spelenderwijs groep is voor kinderen vanaf 2 jaar. Vanuit hun eigen stamgroepje worden zij voorbereid op het basisonderwijs.

Vroeg- en voorschoolse educatie
Kinderopvang ’t Herdertje biedt op locatie Het Ooievaarsnest alle kinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Het doel is om peuters en kleuters door middel van ontwikkelingsstimulering beter voor te bereiden op de basisschool. Alle peuters en kleuters hebben baat bij VVE.

Kinderopvang ’t Herdertje heeft gekozen voor de methode Startblokken. Startblokken is een methode om de jongste kinderen te ondersteunen en te stimuleren, zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling (veiligheid en geborgenheid, zelfvertrouwen), op sociale en communicatieve competenties, op taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal.

Startblokken werkt met betekenisvolle thema’s uit de belevingswereld van het kind. Kinderen ontwikkelen zich doordat zij bepaalde kernactiviteiten uitvoeren, bijvoorbeeld spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten in een uitdagende groepsruimte. Gedurende de thema’s, die zo’n 4-8 weken duren, wordt de ruimte naar het thema ingericht en is er extra aandacht voor verhaal en kringactiviteiten. Daarnaast is de input van de kinderen belangrijk en daar wordt dan ook op ingespeeld.

Subsidieplaatsen
Door het aanbieden van Vroeg- en Voorschoolse Educatie komt de Spelenderwijsgroep Het Ooievaarsnest in aanmerking voor subsidie plaatsen van de gemeente Hoorn. Ouders kunnen hiervoor een aanvraag doen bij een laag gezinsinkomen, bij een VVE-indicatie van hun kind of als zij wegens het niet hebben van een baan of opleiding geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Of ouders in aanmerking komen voor een subsidie plek kunnen zij altijd navragen bij onze planningsafdeling: 0229-248745.

Spelenderwijs Het Ooievaarsnest is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur.