Activiteiten voor onze peuters
Op deze groepen is er voldoende spel en ontwikkelingsmateriaal terug te vinden voor de kinderen. Er zijn puzzels van verschillende moeilijkheidsgraad en onze medewerkers nemen graag de tijd om samen met uw kind een puzzel te maken. Daarnaast heeft elke groep een aantal poppen, serviesjes, auto’s, blokken, boeken, rijgkralen, treinbanen, duplo, gymkussens en nog veel meer materiaal. Hiermee worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de sociaal/emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling.

Er wordt elke dag met de kinderen gezongen en ook gelezen, dit vanwege het effect op de taalontwikkeling.

Kinderen ontwikkelen zich in hoog tempo tussen 2 – 4 jaar, zij hebben daarvoor ook de ruimte nodig. Wij bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving en de professionele begeleiding. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo.

De kinderen leren door te spelen; daarom hebben wij een ruim aanbod aan speelgoed en ontwikkelingsmateriaal. De pedagogisch medewerkers op de groepen zorgen ervoor dat de kinderen worden geprikkeld, geïnspireerd en gestimuleerd door spelenderwijs gerichte activiteiten aan te bieden in samenwerking met de leerkrachten van de kleutergroepen in het basisonderwijs. Zo worden de kinderen voorbereid op het basisonderwijs en wordt de stap hiernaar met 4 jaar minder groot.

Respectvolle omgang
Wij zien deze contactmomenten als essentieel onderdeel van de opvang van uw kind. Door de kinderen met rust te benaderen, leren zij wat een respectvolle omgang is. Hieraan hechten wij bij Kinderopvang ’t Herdertje veel waarde.

Naar buiten
Buitenspelen is ontzettend belangrijk voor kinderen om zich motorisch te ontwikkelen. Buiten hebben zij de ruimte om te rennen, klimmen, springen, fietsen, gymmen, vallen en weer opstaan. Bij de spelenderwijs groepen gaan wij op het zelfde moment als de kleuters naar buiten. Zo leren zij door en van elkaar.

Er worden spelletjes gedaan waarbij kinderen leren op hun beurt te wachten, er wordt gedanst, er zijn verkleedkleren op elke groep en er wordt geknutsteld. Bij knutstelactiviteiten worden verschillende materialen aangeboden en krijgen de kinderen de ruimte om te onderzoeken wat je met dit knutselmateriaal allemaal kunt doen. Zo kunnen knutselwerkjes van de kinderen er verschillend uit komen te zien, omdat ieder kind hier op geheel eigen wijze mee bezig is.

De dagen op de peutergroepen hebben een vaste structuur met dagelijks terugkerende activiteiten. Kinderen begrijpen hierdoor beter wat er gaat gebeuren. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid.

Wij vinden het belangrijk om de kinderen in hun zelfstandigheid te stimuleren. Uw kind oefent om zelf zijn/haar jas aan te trekken, zelf schoenen aan te doen. Kinderen vinden het vaak leuk om te helpen met opruimen, om mee te helpen met afwassen of stofzuigen. Spelenderwijs leren en kunnen zij ook steeds meer en daar zijn zij en wij trots op!

Zo stimuleren wij de zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk om de kinderen in hun zelfstandigheid te stimuleren. Uw kind oefent om zelf zijn/haar jas aan te trekken, zelf schoenen aan te doen. Kinderen vinden het vaak leuk om te helpen met opruimen, om mee te helpen met afwassen of stofzuigen. Spelenderwijs leren en kunnen zij ook steeds meer en daar zijn zij en wij trots op!