Spectrum

Home|Spectrum

Is er voor ieder kind plek bij de KDV en BSO Het Spectrum?

Wij adviseren om zo spoedig mogelijk een inschrijving te doen bij Kinderopvang ‘t Herdertje. De inschrijving is vrijblijvend en kan kosteloos geannuleerd worden. Wanneer u een inschrijving heeft gedaan, bent u verzekerd van een plaatsing bij opvang IKC Het Spectrum.

Is er voor ieder kind plek bij de KDV en BSO Het Spectrum?2021-10-06T09:36:10+00:00

Wat voor activiteiten worden aangeboden?

Iedere reguliere dag worden er verschillende activiteiten aangeboden voor de BSO kinderen waar zij vrijwillig aan mee mogen doen. Er wordt gebruikt gemaakt van Doenkids. DoenKids is een online database met activiteiten voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Een ideale ondersteuning. De activiteiten in de database zijn opgedeeld in verschillende soort activiteiten: sport

Wat voor activiteiten worden aangeboden?2021-10-06T09:35:48+00:00

Komen er vaste pedagogisch medewerkers op Het Spectrum?

Bij Kinderopvang ‘t Herdertje is één van de grootste krachten dat de meeste pedagogische medewerkers al lange tijd bij de organisatie werken. Er zijn een flink aantal interne sollicitaties binnengekomen op de vacature voor de locatie Het Spectrum. Wij streven altijd naar vaste gezichten op de groepen.

Komen er vaste pedagogisch medewerkers op Het Spectrum?2021-10-06T09:35:26+00:00

Hoe is de opvang geregeld tijdens studiedagen van basisschool Het Spectrum?

Wanneer er een studiedag valt op uw contractdag, kunt u de gehele dag gebruik maken van de BSO vanaf 3 aanmeldingen. Er wordt ieder kwartaal een vrije scholen schema met de ouders gedeeld, hierop is te zien of er opvang geboden gaat worden en zo ja op welke locatie.

Hoe is de opvang geregeld tijdens studiedagen van basisschool Het Spectrum?2021-10-06T13:05:51+00:00

Wat zijn jullie openingstijden?

KDV SPW VSO en NSO Studie- en vakantiedagen 06:45-18:30 08:15-12:15 06:45-08:30 en 14:15-18:30 06:45-18:30

Wat zijn jullie openingstijden?2021-10-06T09:35:08+00:00

Wat is het tarief voor extra dagen?

Kosten actietarief extra dagopvang (2021): ➢Hele dag € 75,00 ➢Halve dag € 60,00 Kosten Actietarief extra opvang met overeenkomst VSO en/of NSO (2021): ➢Voorschoolse opvang € 13,00 ➢Naschoolse opvang € 30,00 ➢Vakantie opvang* € 70,00 * dit product kan alleen afgenomen worden bij een overeenkomst voor NSO incl. vakantie Kosten losse dag vakantieopvang zonder overeenkomst

Wat is het tarief voor extra dagen?2021-10-06T12:51:34+00:00

Wat is het uurtarief?

gebaseerd op 2021 KDV €8,63 SPW €8,77 NSO €8,27 VSO €8,27

Wat is het uurtarief?2021-10-06T13:06:45+00:00
Ga naar de bovenkant