Wanneer er een studiedag valt op uw contractdag, kunt u de gehele dag gebruik maken van de BSO vanaf 3 aanmeldingen. Er wordt ieder kwartaal een vrije scholen schema met de ouders gedeeld, hierop is te zien of er opvang geboden gaat worden en zo ja op welke locatie.