Kosten actietarief extra dagopvang (2021):
➢Hele dag € 75,00
➢Halve dag € 60,00

Kosten Actietarief extra opvang met overeenkomst VSO en/of NSO (2021):
➢Voorschoolse opvang € 13,00
➢Naschoolse opvang € 30,00
➢Vakantie opvang* € 70,00
* dit product kan alleen afgenomen worden bij een overeenkomst voor NSO incl. vakantie

Kosten losse dag vakantieopvang zonder overeenkomst inclusief vakantie (2021):
➢Vakantie opvang € 101,52

Kosten losse keer VSO zonder VSO overeenkomst (2021):
➢Voorschoolse opvang € 14,47