Ja, op reguliere schooldagen zullen wij open zijn. Wij verwachten dat er een mooie groei zal ontstaan. De vakantiedagen en studiedagen zullen wel per keer bekeken worden.