Kinderen ontwikkelen en groeien hard in de leeftijd van 0 – 4 jaar, zij hebben daarvoor ook de ruimte nodig. Wij bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving en de professionele begeleiding. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo.

De kinderen leren door te spelen; daarom hebben wij een ruim aanbod aan speelgoed en ontwikkelingsmateriaal. De leidsters op de groepen zorgen ervoor dat de kinderen worden geprikkeld, geïnspireerd en gestimuleerd door diverse activiteiten aan te bieden.

Activiteiten voor onze baby’s en dreumesen
Baby’s krijgen materialen en speelgoed aangeboden om te verkennen en te ontdekken; rammelaars, babygym, muziekdoosjes, maar vooral de aandacht van onze medewerkers is voor uw baby van belang.

De medewerkers zingen met uw kind, praat met hem/haar en zorgen dat de momenten waarbij zij samen met uw baby zijn waardevolle momenten zijn. Door te praten tegen uw baby, kiekeboe te spelen en om de beurten met uw baby geluidjes te maken en na te doen, ontstaan er momenten van echt contact en vooral van veel plezier. Het zijn leuke en kleine activiteiten die een belangrijke rol spelen in de sociaal/emotionele ontwikkeling van uw baby.

Respectvolle omgang
Wij zien deze contactmomenten als essentieel onderdeel van de opvang van uw kind. Door uw baby met rust te benaderen ervaart uw baby wat een respectvolle omgang is. Hieraan hechten wij bij Kinderopvang ’t Herdertje veel waarde.

Activiteiten voor onze peuters
Op deze groepen is er voldoende spel en ontwikkelingsmateriaal terug te vinden voor de kinderen. Er zijn puzzels van verschillende moeilijkheidsgraad en onze medewerkers nemen graag de tijd om samen met uw kind een puzzel te maken. Daarnaast heeft elke groep een aantal poppen, serviesjes, auto’s, blokken, boeken, rijgkralen, treinbanen, duplo, gymkussens en nog veel meer materiaal. Hiermee worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de sociaal/emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling.

Er wordt elke dag met de kinderen gezongen en ook gelezen, dit vanwege het effect op de taalontwikkeling.

Naar buiten
Buitenspelen is ontzettend belangrijk voor kinderen om zich motorisch te ontwikkelen. Buiten hebben zij de ruimte om te rennen, klimmen, springen, fietsen, gymmen, vallen en weer opstaan. Zij kunnen zandkastelen bouwen in de zandbak, met mooi weer spelen met water, met de handjes wroeten in de moestuin of in de herfst met bladeren spelen en tegen de wind in lopen.

Knutselactiviteiten
Er worden spelletjes gedaan waarbij kinderen leren op hun beurt te wachten, er wordt gedanst, er zijn verkleedkleren op elke groep en er wordt geknutsteld. Bij knutstelactiviteiten worden verschillende materialen aangeboden en krijgen de kinderen de ruimte om te onderzoeken wat je met dit knutselmateriaal allemaal kunt doen. Zo kunnen knutselwerkjes van de kinderen er verschillend uit komen te zien, omdat ieder kind hier op geheel eigen wijze mee bezig is.

De dagen op de peutergroepen hebben een vaste structuur met dagelijks terugkerende activiteiten. Kinderen begrijpen hierdoor beter wat er gaat gebeuren. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid.

Zo stimuleren wij de zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk om de kinderen in hun zelfstandigheid te stimuleren. Uw kind oefent om zelf zijn/haar jas aan te trekken, zelf schoenen aan te doen, helpen met omkleden voor het slapen gaan. Kinderen vinden het vaak leuk om te helpen met tafel dekken, opruimen, om te oefenen zelf zijn/haar boterham te smeren en zelfs om mee te helpen met afwassen of stofzuigen. Spelenderwijs leren en kunnen zij ook steeds meer en daar zijn zij en wij trots op!