De oudercommissie algemeen
De commissie bestaat uit een groep van enthousiaste ouders, die zich inzet voor de belangen van ouder & kind.

Wij streven ernaar om voor elke locatie van Kinderopvang ’t Herdertje ouders plaats te laten nemen in de oudercommissie. De commissie bestaat uit ouders van zowel baby/dreumesgroepen, peutergroepen BSO groepen.

De oudercommissie heeft een adviesrecht. Dat betekent dat wanneer de organisatie een bepaalde verandering wilt doorvoeren, de oudercommissie meedenkt en adviseert. Stukken die bijvoorbeeld voor advies wordt neergelegd bij de oudercommissies zijn; het fotobeleid, vier-ogen principe, vaccinatiebeleid et cetera.

Leden van de oudercommissie Sport BSO
We zijn nog steeds op zoek naar leden voor de oudercommissie Sport BSO. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar ocherdertje@gmail.com