Oudercommissie
Per locatie zijn er betrokken ouders die samen de oudercommissie vormen. Omdat Kinderopvang ‘t Herdertje de laatste jaren flink gegroeid is, is er naast de oudercommissie (OC) op iedere locatie ook een overkoepelende centrale oudercommissie, de centrale oudercommissie (COC). De COC heeft jaarlijks enkele contactmomenten met de directie voor een brede blik op het algemeen beleid.

Taken van de oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die zich inzet voor de belangen van ouder & kind, vanuit alle locaties van Kinderopvang ’t Herdertje. Dit is verplicht volgens de Wet Kinderopvang. Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders, door het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en het geven van adviezen aan de directie. De oudercommissie denkt mee en zoekt naar oplossingen voor eventuele problemen en helpt met organiseren van activiteiten.

De manier waarop de oudercommissie functioneert, staat in het Huishoudelijk Reglement van de Oudercommissie. Een exemplaar hiervan kunt u per email aanvragen (ocherdertje@gmail.com).

Adviesrecht
In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en diensten aanbod.

Communiceren met ’t Herdertje
Minimaal vijf keer per jaar heeft de oudercommissie overlegd de betreffende locatie manager. Indien er een onderwerp niet kan wachten tot een overleg, nemen we direct contact op met directie of plannen we een extra overleg in.

Communiceren met ouders
Via hun eigen Facebookpagina laat de oudercommissie regelmatig aan de ouders zien waar zij mee bezig zijn. Ook staat er in de nieuwsbrief van Kinderopvang ’t Herdertje informatie over hun taken.

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar ocherdertje@gmail.com dan neemt een lid van de oudercommissie contact met u op. Heeft u ook interesse om lid te worden van de oudercommissie? Laat het hen weten!