Vanaf 5 kinderen zal in de vakanties de opvang op locatie plaatsvinden Wanneer er minder kinderen verwacht worden, wordt er samengevoegd met andere BSO locaties. Waar het samenvoegen plaats zal vinden is nog niet concreet. De reden dat wij samenvoegen is in het belang van de kinderen.