Ja, vakantieopvang is bij Kinderopvang ‘t Herdertje mogelijk. U kunt inclusief en exclusief vakantieopvang bij ons afnemen.

Binnen de NSO van Kinderopvang ’t Herdertje wordt in vakanties, op studiedagen, rustige dagen en andere vrije dagen van de kinderen samengevoegd met een andere locatie. Het locatie-overstijdend opvangen gebeurt altijd op dezelfde locatie. Alleen wanneer de locatie waarop uw kind(eren) doorgaans worden samengevoegd niet beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van een van de andere locaties waarop kan worden samengevoegd. U wordt in het geval van locatieoverstijgend opvangen minimaal 2 weken van te voren op de hoogte gesteld.