U kunt uw kind kosteloos aanmelden via onze website. Doe dit zo snel mogelijk zodat wij in de planning rekening kunnen houden met uw aanstaande kindje. Als wij op tijd weten wanneer u een plekje nodig heeft dan heeft u voorrang op alle inschrijvingen. Helaas kunnen wij geen plaats garanderen.