Als de studiedag van de school op een dag valt dat uw kind normaliter naar de opvang gaat, dan kan er de hele dag gebruik worden gemaakt van de opvang. Hierbij geldt wel de regel dat wij pas opvang bieden wanneer er die dag 3 kinderen gebruik maken van deze hele dag.

Valt de studiedag op een andere dag dan dat uw kind normaliter naar de opvang gaat, kunt u via het ouderportaal een extra opvangdag aanvragen.