Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari zijn er versoepelende maatregelen bekend gemaakt in drie fasen. Enkele versoepelingen treden per direct in, andere versoepelingen gaan met ingang van 18 februari in en de laatste set maatregelen vervallen vrijwel allemaal met ingang van 25 februari.

Het gefaseerd loslaten van de Corona Maatregelen kinderopvang ‘t Herdertje
Kinderopvang ‘t Herdertje zal gelijk aan de landelijke fasering de Corona Maatregelen loslaten.

Versoepelingen 18 februari
Per 18 februari vindt er een versoepeling van de quarantaineperiode plaats. De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, mits de besmette persoon 24 uur klachtenvrij is. Dit betekend dat besmette werknemers sneller weer naar het werk kunnen komen.

Versoepelingen per 25 februari
Per 25 februari vinden meerdere versoepelingen plaats:

  • De 1,5 meter maatregel komt te vervallen ook binnen Kinderopvang ‘t Herdertje. Wij vragen u om elkaar wel zoveel mogelijk de ruimte te geven in en om de locaties van ‘t Herdertje.
  • De looproutes komen te vervallen. Dat betekent dat u weer de groep op mag komen wanneer u uw kind brengt en komt ophalen. Dit betekent ook dat u weer op de groep mag komen om de verjaardag van uw kind(eren) mee te vieren.
  • Intakegesprekken en andere overleggen met u kunnen weer op de locaties plaatsvinden.
  • Onze voorleesvrijwilligers en andere vrijwilligers kunnen weer onze groepen bezoeken.
  • De mondkapjes plicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is, is het advies om de mondkapjes wel te dragen. Het is nog wel verplicht voor onze medewerkers om een mondkapje te dragen tijdens het vervoer van kinderen van school naar de Bso per busje of auto.

Let op: Groepen kinderopvang (kdv, Bso en Spelenderwijs) welke zijn gevestigd in een school zullen zich houden aan de versoepelingen en maatregelen van die betreffende school. Wanneer de school besluit de landelijke versoepelingen niet door te voeren zal de school van uw kind(eren) u hierover informeren. De Corona Maatregelen van school zijn dan leidend.

Corona Maatregelen maatregelen na 25 februari
Er zijn een aantal maatregelen die ook na 25 februari ook nog van kracht zijn:

  • Als uw kind klachten heeft blijft uw kind thuis en wordt uw kind getest;
  • Er worden geen handen geschud;
  • De adviezen omtrent hygiëne, dus handen wassen, hoesten in de elleboog etc. ;
  • Alle ruimtes worden zoveel mogelijk geventileerd