1. Coronamaatregelen
Kinderopvang ‘t Herdertje heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM, welke zijn vertaald naar het landelijk Protocol Kinderopvang.

De maatregelen die worden getroffen worden regelmatig aangepast wanneer er nieuwe inzichten zijn rondom het coronavirus en hoe / in welke mate het virus zich verspreid in ons land. Hierdoor zal de informatie die wij u op deze pagina verstrekken regelmatig door ons aangepast worden, zodat u hier steeds de meest recente maatregelen kunt lezen die Kinderopvang ‘t Herdertje neemt.

Belangrijke veranderingen worden altijd per nieuwsbrief aan alle ouders en verzorgers meegedeeld in ons ouderportaal.

2. Coronamaatregelen op verschillende locaties
Op onze verschillende locaties hebben wij maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Omdat iedere locatie anders is wat betreft indeling en toegang, heeft iedere locatie een deurbeleid dat is toegespitst op deze locatie.

Hier kunt u lezen welke maatregelen zijn getroffen voor iedere locatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

BSO en Spelenderwijs Het Ooievaarsnest
BSO Honky Tonk
BSO Sint Jozef
Sport BSO Roskam
Sport BSO Westfriezen
IKC De Wingerd
KDV Dorpsstraat
KDV Honky Tonk
KDV en BSO Noorderdracht
Spelenderwijs Sint Lidwina

3. Algemene coronamaatregelen bij Kinderopvang ‘t Herdertje
Kinderopvang ‘t Herdertje treft een aantal algemene maatregelen om te zorgen voor een veilige omgeving voor alle kinderen die wij opvangen, voor hun ouders en onze medewerkers. Wij vragen een ieder die (een van) onze locaties bezoekt zich te houden aan deze maatregelen.

Afspraken rond het brengen en halen van uw kind(eren)

 • Breng / haal uw kind alleen. Zo voorkomen wij dat er veel volwassenen gelijktijdig op onze locaties aanwezig zijn.
 • Houd de overdracht naar de pedagogisch medewerker kort. Wanneer belangrijke zaken besproken moeten worden, kan dit gedeeld worden via het ouderportaal of op een later moment telefonisch.
 • Desinfecteer uw eigen handen en de handen van uw kind bij binnenkomst.
 • Houd 1,5 meter afstand tot de pedagogisch medewerkers en andere volwassenen.
 • Op bijna alle groepen van de dagopvang mogen maximaal 2 ouders tegelijk de groepsruimte betreden (in kleinere groepsruimtes kan maximaal 1 ouder tegelijk de groep betreden). Wanneer het maximale aantal ouders in de groepsruimte aanwezig is, vragen wij u even buiten te wachten.
 • Houd u aan de aangegeven looproutes van de locatie.

Hygiënemaatregelen

 • Wij maken de groepen extra vaak schoon.
 • Ieder kind krijgt uitsluitend een eigen beker en fruitschaaltje/bord in verband met de hygiëne.
 • Wij wassen regelmatig onze eigen handen en de handen van de kinderen volgens de richtlijnen van het RIVM. De handen worden gedroogd met papieren doekjes die vervolgens worden weggegooid.
 • Wij hoesten en niezen in onze elleboog en leren de kinderen dit ook te doen.
 • Wij geven anderen geen hand om ons voor te stellen. Nieuwe medewerkers en nieuwe ouders worden met woorden vriendelijk begroet.

Verjaardagen ten tijde van corona
Als uw kind jarig is, dan kan uw kind zijn/haar verjaardag vieren op de groep. Hier kunnen ouders in verband met de corona maatregelen helaas niet bij aanwezig zijn. Wij zullen foto’s van de viering voor u in het ouderportaal zetten.

Uw kind mag trakteren op de groep. Wij geven alle traktaties mee naar huis, ook eetbare traktaties. Zo kunnen ouders zelf de keuze maken of zij de (eetbare) traktatie aan hun kind willen geven of niet.

Wanneer u een eetbare traktatie meegeeft, vragen wij u alleen voorverpakte etenswaren mee te geven (dus etenswaren die u reeds in verpakking aanschaft). In plaats van iets eetbaars kunt u er ook voor kiezen om te trakteren in de vorm van een klein kadootje, zoals stoepkrijt of bellenblaas.

Rondleidingen
Ook voor rondleidingen zijn maatregelen getroffen. Zo kunnen wij u helaas geen hand geven om u te begroeten.

Wij vragen u uw handen te desinfecteren bij binnenkomst met desinfecterende gel (deze vindt u bij de toegangsdeur). Tijdens de rondleiding kunt u alle groepsruimtes bekijken door het raam, maar is het niet toegestaan dat u zelf de groep betreedt. Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden van andere volwassenen op de locatie.

Heeft u gezondheidsklachten op de dag van de rondleiding? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de locatie, zodat wij de afspraak kunnen verzetten.


4. Wanneer mag een kind wel of niet naar de opvang?
Hier vindt u informatie uit het meest recente Protocol Kinderopvang & COVID-19. Wanneer er nieuwe / aangepaste richtlijnen komen, zal onderstaande informatie worden aangepast.

Actuele toelatingscriteria
Er zijn verschillende toelatingscriteria; voorwaarden waaronder uw kind wel mag komen en wanneer u uw kind thuis dient te houden. Deze leggen wij hieronder uit:

Regels voor kinderen van 0-4 jaar en kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool

 • Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:
  ○ als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben;
  ○ als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  ○ als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid en er is nog geen negatieve uitslag;
  ○ als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.
 • Indien een kind hoest en/of koorts heeft / of deze klachten krijgt gedurende het verblijf op de groep, dan zal de pedagogisch medewerker u bellen met de vraag uw kind op te halen.
 • Wanneer u als ouder klachten heeft die passen bij het coronavirus en u thuis moet blijven in afwachting van de testuitslag, dan betekent dit ook dat u niet zelf uw kind(eren) naar onze kinderopvang kunt brengen (u moet immers thuisblijven). U kunt uw kind(eren) dan door iemand anders laten brengen en halen. Zodoende kunnen wij het risico op besmetting voorkomen.

Regels voor kinderen vanaf groep 3

 • Kinderen vanaf groep 3 blijven thuis met de volgende klachten:
  ○ neusverkoudheid;
  ○ loopneus;
  ○ niezen;
  ○ keelpijn;
  ○ hoesten;
  ○ verhoging tot 38 graden Celsius of koorts;
  ○ plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.

Wanneer mag een kind niet naar de kinderopvang komen?

 • Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en de uitslag is positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis.

Wanneer mogen kinderen weer naar de kinderopvang?

 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en de uitslag is negatief, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.

Kinderen met langdurige neusverkoudheid (zonder koorts)
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en locatiemanager naar onze kinderopvang komen. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Beslisboom
De ‘beslisboom’ is een hulpmiddel waarmee pedagogisch medewerkers en ouders aan de hand van een aantal vragen kunnen bepalen of een kind aan de voorwaarden voldoet om met verkoudheid toch naar de kinderopvang te mogen komen. Dit instrument is ontwikkeld door BOinK samen met AJN Jeugdartsen Nederland en namens BMK en BK.

Beslisboom 0 t/m 6 jaar
Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Quarantaineregels na een bezoek aan een gebied met oranje of rode risicokleur
Tijdens de zomervakantie gaan veel gezinnen op vakantie in eigen land of het buitenland. Iedereen die naar een gebied reist met een oranje of rode risicokleur, dient bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan, om mogelijke besmetting van anderen te voorkomen.
Dit geldt ook als de risicokleur van het vakantiegebied tijdens de reis is veranderd naar risico kleur oranje of rood.

Wanneer ouders en kinderen terugkeren van een vakantie in een risicogebied

Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang (dagopvang en BSO ), naar school en sport mogen, tenzij:

 • het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Breng uw kind(eren) niet zelf naar de opvang

Wanneer u in quarantaine dient te gaan na thuiskomst van uw vakantie, dan betekent dit ook dat u niet zelf uw kind(eren) naar onze BSO kunt brengen (u moet immers thuis blijven). U kunt uw kind(eren) dan door iemand anders laten brengen en halen. Zodoende kunnen wij het risico op besmetting voorkomen.