Ja, u kunt één of meerdere extra dagen afnemen. Afhankelijk van het aantal kinderen op de groep kan uw kind extra geplaatst worden. U vraagt de extra opvang aan via het ouderportaal en ontvangt vervolgens een factuur voor de extra afgenomen dag(en).