Op de plaatsingsovereenkomst staan de maandelijkse kosten vermeld. Jaarlijks ontvangt u eind november een overzicht voor de kosten van het jaar daarna. De kosten worden maandelijks op of rond de 5e van de maand van uw rekening geïncasseerd. Hiervoor tekent u een machtiging automatische incasso bij de overeenkomst. Wenst u geen gebruik te maken van de automatische incasso dan dient u de kosten voor de opvang op of voor de 5e van de maand te voldoen.