Wennen in stappen
Wanneer u besluit om uw kind te laten verzorgen op één van onze vestigingen, dan spreken de leidsters van de groep met u een wenperiode af. Hiermee kan uw kind in stappen wennen aan de leidsters en de kinderen van de groep. Hierdoor wordt de overgang naar een nieuwe situatie/nieuwe groep gemakkelijker gemaakt voor uw kind. Ook voor u, als ouder, is een wenperiode prettig zodat ook u zich snel thuis voelt op de opvang.

Voor het eerst wennen op het kinderdagverblijf van Kinderdagverblijf & BSO 't Herdertje
Tijdens het intakegesprek met de locatiemanager of leidster maakt u samen met hen afspraken over de wenperiode. Het intakegesprek is er ook om aan te geven wat belangrijk is voor uw kind, of er bijzonderheden zijn wat betreft voeding, slaap en gezondheid, hoe uw kind het beste getroost kan worden en wat uw kind leuk vindt. Onze leidsters doen hun uiterste best om het wenproces voor u en uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

De wenperiode geeft tevens onze leidsters de gelegenheid om uw kind te leren kennen, zodat zij de zorg goed op zich kunnen nemen op de opvang.

Hoeveel dagen wennen?
Wij gaan er vanuit dat kinderen twee keer komen wennen voordat ze hele dagen naar de opvang gaan. Dit kan in de praktijk ook anders zijn, bijvoorbeeld als de leidsters zien dat een kind meer tijd nodig heeft. De eerste keer blijft uw kind ongeveer 2 uur op de opvang en de tweede keer 4 à 6 uur (deze dag wordt gezien als eerste officiële opvangdag en valt hiermee binnen het contract). De dagen en tijden van het wennen worden met u afgestemd.

Wennen wanneer uw kind doorstroomt naar een andere groep
Wanneer uw kind binnen dezelfde vestiging doorstroomt naar een peutergroep of BSO, dan krijgt uw kind opnieuw een wenperiode; uw kind wordt door de leidster van de groep naar de nieuwe groep gebracht om daar even te spelen. Daarna haalt zij uw kind weer op en brengt uw kind de rest van de tijd door op de eigen groep. Wanneer de gelegenheid daar is, gaat uw kind wennen op de nieuwe groep. Iedere keer iets langer, zodat de overgang makkelijker zal gaan.

Wanneer uw kind doorstroomt naar een peutergroep of BSO op een andere vestiging is er ook voor hem/haar een wenperiode. Met u wordt besproken wanneer dit kan en aan u wordt gevraagd om zelf uw kind naar de nieuwe groep te brengen en weer op te halen.

Wennen op de BSO
Wanneer uw kind na schooltijd naar de BSO gaat, adviseren wij u altijd om uw kind een middag of een paar uur te laten wennen op de BSO. Zo heeft uw kind alvast kennisgemaakt met de leidsters en kinderen van de groep, wat de overgang prettiger maakt. Tijdens het intakegesprek met de leidsters, kunt u samen kijken wanneer het wennen u het beste uitkomt.

Wat als uw kind moeite heeft met wennen?
Wanneer onze leidsters merken dat uw kind moeite heeft met het wennen op de groep, dan bespreken zij dit direct met u. In overleg wordt er vervolgens bekeken wat uw kind nodig heeft om beter te kunnen wennen zodat hij/zij zich snel thuis voelt op de opvang. 

Ga naar boven