Intern Klachtreglement

Kinderopvang 't Herdertje heeft in het kader van Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

De klachten procedure is schriftelijk vastgelegd in ons intern klachtenreglement. Indien u een klacht bij ons indient zullen wij deze uiteraard zorgvuldig onderzoeken. Bij dit onderzoek houden wij u steeds op de hoogte van de voortgang van de behandeling. we zullen uw klacht zo spoedig mogelijk afhandelen maar zeker binnen de termijn van 6 weken. U krijgt van ons binnen deze termijn een met redenen omklede reactie op de klacht. In deze reactie staat een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd. Onze gehele klachtenprocedure is er op gericht om tot een oplossing te komen welke voor beide partijen als positief wordt ervaren. 

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de locatiemanager/klachtencoördinator.

De klachtencoördinator is te bereiken via mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De gegevens van de locatiemanager kunt u vinden op onze internetsite. 

 

Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Te allen tijde staat de ouder de weg vrij om informatie, advies in te winnen en/of mediation bij de Geschillencommissie Kinderopvang aan te vragen. https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Adres:

Bordewijklaan46
2591 XR Den Haag
(070) 310 53 10
 
   
 
In 2016 heeft de Geschillencommissie  Kinderopvang geen
klachten ontvangen over Kinderopvang 't Herdertje
 
 

Ga naar boven