Governance Code
In 2009 is speciaal voor de kinderopvang een Governance Code opgesteld. Die code bestaat uit een aantal uitgangspunten die zijn uitgewerkt naar de dagelijkse praktijk van bestuur en toezicht in zes verschillende organisatievormen.

 

Governance voorkant-200x293De kinderopvangbranche heeft een specifieke maatschappelijke verantwoordelijkheid; de zorg voor jonge kinderen. Dit is een kwetsbare groep in de samenleving. Daarom moeten we alle mogelijke kwaliteitswaarborgen inbouwen. Voor goed bestuur in de kinderopvang is het van belang om algemeen geldende regels heel precies toe te spitsen op de branche. Dat gebeurt in de Governance Code.

Good Governance betekent in de praktijk in de eerste plaats dat er integer, open en transparant wordt gewerkt. Alleen dan kun je zorgen voor goed bestuur en hoge kwaliteit. Het betekent ook dat je belanghebbenden, zoals ouders, mee laat denken in de organisatie en de besturing daarvan. Het is belangrijk sfeer te scheppen die uitnodigt tot een dialoog en waarin eventuele kritiek serieus wordt genomen. Dat kan de kwaliteit alleen ten goede komen.

Kinderopvang 't Herdertje heeft een Governance Code opgesteld aan de hand van het model wat is aangereikt door de branchevereniging.

Ga naar boven