WET IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang)

Meer aandacht voor kindontwikkeling

Met de nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wil de overheid meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen en de kwaliteit van kinderopvang verhogen.

Alle kinderopvangorganisaties dienen te gaan voldoen aan deze nieuwe kwaliteitseisen. Deze eisen sluiten gelukkig aan op onze visie van ‘t Herdertje en op sommige maatregelen lopen wij zelfs al voor. Enkele wijzigingen gaan in per 2018, andere per 2019.

In deze video treft u meer informatie aan over Wet IKK. 

Ga naar boven