Kinderopvang 't Herdertje biedt ouders een overstapservice aan
Gaat u binnenkort verhuizen of bent u niet tevreden over de huidige opvang? Kortom; bent u op zoek naar een ander kinderdagverblijf? Kinderopvang 't Herdertje helpt u graag om de overstap voor u en uw kind(eren) zo prettig mogelijk te maken door de overstapservice:

Overstapservice
Voor de ouder regelen wij het financiële voordeel door de opzegtermijn bij het huidige kinderdagverblijf voor onze rekening te nemen. Voor de periode dat u moet betalen bij het oude kinderdagverblijf ontvangt u bij ons een korting op de factuur ter hoogte van de kosten van het oude kinderdagverblijf.

U betaalt gewoon de resterende periode van de opzegtermijn aan uw huidige kinderdagverblijf. Zodra deze opzegtermijn afgelopen is ontvangt u van ons een factuur. U ontvangt van ons een helder overzicht met de kosten per uur en het aantal uren dat u bij ons afneemt. 

Met onze overstapservice wordt u dus niet geconfronteerd met onverwachte hoge kosten van een dubbele factuur terwijl u maar voor één kinderdagverblijf de kinderopvangtoeslag terug kunt krijgen. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om direct over te stappen naar Kinderopvang 't Herdertje.

Landelijk Register Kinderopvang
Op het overzicht staat het nummer aangegeven waaronder ons kinderdagverblijf geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Met deze gegevens kunt u een mutatie doen bij de Belastingdienst. Wij kunnen u ook helpen met het omzetten van de kinderopvangtoeslag. U kunt hiervoor een afspraak maken bij ons op kantoor.

Wenperiode voor uw kind
Om de overstap voor uw kind zo prettig mogelijk te maken, stellen wij in overleg met u een wenschema op. Onze leidsters kijken naar de leeftijd van uw kind en de tijd die uw kind nodig heeft om te wennen. Als de groepsgrootte dit toelaat, kan dit op verschillende momenten plaatsvinden.

Wilt u gebruik maken van onze overstapservice, dan vragen wij de volgende documenten van u:

  1. Een kopie van de opzegging bij uw huidige kinderdagverblijf;
  2. Een kopie van de bevestiging van de opzegging;
  3. Een kopie van de overeenkomst met het oude kinderdagverblijf, zodat wij zien hoeveel uur u eerder heeft afgenomen;
  4. Zodra u de factuur heeft ontvangen van het huidige kinderdagverblijf, stuurt u ons een kopie. Wij verminderen onze factuur met het bedrag dat u in rekening krijgt gebracht van uw oude kinderdagverblijf.

Belangrijk
Als u bij ons minder dagen afneemt dan bij uw oude kinderdagverblijf, dan krijgt u maximaal het aantal dagen dat u bij ons afneemt gecrediteerd.

Het totale bedrag dat wordt gecrediteerd, kan nooit meer zijn dan het bedrag dat wij u in rekening brengen.

 

  

Ga naar boven