Hoe kunt u opzeggen of annuleren?
U kunt op ieder gewenst moment uw overeenkomst voor de dagopvang of NSO opzeggen of annuleren. Annuleren kan alleen voor de startdatum van de overeenkomst.

Bij een opzegging is uw kind reeds geplaatst en is de startdatum van de overeenkomst al ingegaan. Een opzegging kan alleen schriftelijk of elektronisch plaatsvinden en is definitief als deze door ons aan u is bevestigd. U kunt op ieder gewenst moment opzeggen.

Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt altijd één maand. Hiervan wordt niet afgeweken. De opzegging gaat in vanaf de dag dat wij uw schriftelijke of elektronische opzegging hebben ontvangen. De opvang loopt nog één maand door vanaf het moment van opzeggen. U betaalt dus nog voor één maand vanaf het moment van opzeggen.

Annulering van de overeenkomst
Bij een annulering voor de ingangsdatum van de overeenkomst zal de overeenkomst worden ontbonden. Conform onze algemene voowaarden bent u annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen de kosten voor één maand opvang conform de overeenkomst. Bij annulering vervalt het recht op opvang. 

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde strippenkaartdagen?

Deze komen te vervallen na de laatste opvangdag. Tot deze tijd kunt u deze nog gebruiken.

Mag ik na opzegging nog ruilen van dagen?

U kunt uw opvangdagen gewoon ruilen tot aan de laatste opvangdag. Een dag ruilen van voor de einddatum naar een dag na de einddatum is niet mogelijk.

end faq

Ga naar boven