Rustig en gezellig overblijven
Het primaire deel van de Tussenschoolse Opvang (TSO), waarvoor Kinderopvang ’t Herdertje verantwoordelijk is, is het zorgen voor een rustige en gezellige omgeving waar de kinderen tussen de middag kunnen eten en drinken onder begeleiding van de overblijfmedewerkers en de vrijwilligers. Bij TSO De Wingerd krijgen de kinderen de lunch vanuit Kinderopvang ’t Herdertje aangeboden.

Stichting Opilio
Alle activiteiten rondom de TSO worden vanaf september 2018 uitgevoerd door Stichting Opilio. Kinderopvang ’t Herdertje regelt alle administratieve zaken rondom de TSO.

Inschrijven
Wanneer u uw kind gebruik wilt laten maken van onze TSO, dan verzoeken wij u om uw kind in te schrijven. De inschrijving is kosteloos en geheel vrijblijvend. Na ontvangst van de inschrijving, ontvangt u van ons een overeenkomst voor de door u aangevraagde dagen. U kunt dan beslissen of u wel of niet akkoord gaat met de aangeboden plaats.

Plaatsing definitief
Uw kind is geplaatst vanaf het moment dat u de overeenkomst Tussenschoolse Opvang heeft ondertekend. Plaatsingen kunnen plaatsvinden op elke willekeurige dag van de maand.

Kosten
Als u via een overeenkomst gebruik maakt van de TSO, schrijven wij het maandbedrag automatisch van uw rekening af. Per jaar zijn er ongeveer 38 weken dat wij TSO aanbieden. De TSO is beschikbaar op alle dagen dat de school lesgeeft, met uitzondering van de woensdagen. Voor de onderbouw geldt dat er op vrijdag ook geen TSO is, dan zijn deze kinderen in de middag vrij van school.

De kosten voor de TSO worden achteraf in rekening gebracht.

Niet genoten TSO-dagen worden niet geretourneerd.

Locaties TSO

WINGERD