Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij geen tussenschoolse opvang (TSO) meer aan op deze locatie.