Spelenderwijs leren
Spelenderwijs op weg naar school is een samenwerking tussen de peuter- en de kleuterleerkrachten. Door deze samenwerking kunnen we inspelen op de individuele ontwikkeling van ieder kind. Wanneer peuters klaar zijn voor nieuwe uitdagingen doen zij mee met activiteiten in de kleuterklas, zoals het kringlopen of spel. Jonge kleuters die nog erg moeten wennen, kunnen zich even terugtrekken op de peutergroep om tot rust te komen als zij door behoefte aan hebben.

Op de locatie Ooievaarsnest in Zwaag kunt u terecht met een VVE-indicatie.

Locaties Spelenderwijs

OOIEVAARSNEST

ST. LIDWINA

WINGERD

NOORDERDRACHT

SINT JOZEF

KINDCENTRUM HET SPECTRUM