Buitenschoolse opvang wordt berekend aan de hand van diverse persoonlijke criteria, denk aan de school waar uw kind naartoe gaat, het product wat u afneemt en hoe vaak u het wilt afnemen, waardoor het lastig een helder overzicht te maken. De prijzen voor de voor- en naschoolse opvang kunt u opvragen via de medewerkers van kantoor.

Wanneer u prijzen wilt opvragen, kunt u contact opnemen met ons kantoor (0229) 248745 of een mail sturen naar planning@herdertje.nl

Wij zijn 52 weken per jaar geopend, uitgezonderd nationale feestdagen en één studiedag per jaar. Wij bieden opvang tijdens reguliere schooldagen, vakanties en ook tijdens de studiedagen van de scholen.