De plaatsing wordt automatisch beëindigd op de dag dat het kind 4 jaar wordt. U kunt er voor kiezen om het kind langer op het kinderdagverblijf te laten omdat de verjaardag bijvoorbeeld vlak voor of in een vakantie valt. Hiervoor moet u wel een verzoek indienen bij de planning.