Ja dat kan. Het register is openbaar. U kunt het register inzien via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl