Ja, na elke wijziging ontvangt u een nieuwe overeenkomst. Hierin wordt het juiste LRK nummer vermeld.