Rustig en gezellig overblijven
Het primaire deel van de Tussenschoolse Opvang (TSO), waarvoor Kinderopvang 't Herdertje verantwoordelijk is, is het zorgen voor een rustige en gezellige omgeving waar de kinderen tussen de middag kunnen eten en drinken onder begeleiding van de overblijfmedewerkers en de vrijwilligers. Bij TSO De Wingerd en de Noorderdracht krijgen de kinderen de lunch vanuit 't Herdertje aangeboden. Bij het Ooievaarsnest nemen de kinderen zelf hun lunchpakketje mee. 

       


Stichting WereldKids Foundation
Alle activiteiten rondom de TSO worden uitgevoerd door Stichting WereldKids Foundation. Kinderopvang 't Herdertje regelt alle administratieve zaken rondom de TSO.

Inschrijven
Wanneer u uw kind gebruik wilt laten maken van onze TSO, dan verzoeken wij u om uw kind in te schrijven. De inschrijving is kosteloos en geheel vrijblijvend. Na ontvangst van de inschrijving, ontvangt u van ons een overeenkomst voor de door u aangevraagde dagen. U kunt dan beslissen of u wel of niet akkoord gaat met de aangeboden plaats. Om in aanmerking te komen voor TSO op De Wingerd en de Noorderdracht, dient er ook een overeenkomst te zijn gesloten voor BSO. 

Plaatsing definitief
Uw kind is geplaatst vanaf het moment dat u de overeenkomst Tussenschoolse Opvang en de machtiging automatisch aan ons heeft geretourneerd. Plaatsingen kunnen plaatsvinden op elke willekeurige dag van de maand.

Kosten
Als u via een overeenkomst gebruik maakt van de TSO, schrijven wij het maandbedrag automatisch van uw rekening af. Per jaar zijn er ongeveer 38 weken dat wij TSO aanbieden. De TSO is beschikbaar op alle dagen dat de school lesgeeft, met uitzondering van de woensdagen. Voor de onderbouw geldt dat er op vrijdag ook geen TSO is, dan zijn deze kinderen in de middag vrij van school. 

Voor TSO bij locatie Ooievaarsnest geldt dat er voor de vakanties en studiedagen, ongeveer 14 weken per jaar, u geen kosten voor de TSO betaalt. In de zomermaanden juli en augustus sturen wij u derhalve geen factuur. De vakanties en studiedagen zijn verrekend in het maandbedrag. Hierdoor ontvangt u iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag.      

De TSO bij de Noorderdracht en De Wingerd wordt achteraf in rekening gebracht. Wij houden hier bij wanneer uw kind gebruik heeft gemaakt van de TSO. TSO bij De Wingerd is alleen mogelijk in combinatie met afname van een ander BSO product. 

Niet genoten TSO-dagen worden niet geretourneerd.

Ga naar boven